Avlsrådet består av:

Leder:
Hans Christian Pedersen
Væretrøa 2b, 7055 Ranheim
Tlf: 93466774
E-post: hchpede@oline.no

Medlem:

Per Ivar Gundersen
Hageveien 4, 3402 Lier
Tlf: 90149507
E-post: per.ivar.gundersen@lier.kommune.no

Medlem:
Vegar Sølvsberg
Åslendeveien 137, 2825 Gjøvik
Tlf: 95803628
E-post: vegar_soelvsberg@yahoo.no

Varamedlem:
Lars Rugsveen Engen
Grenseveien 5, 1709 Sarpsborg
Tlf.: 93447586
E-post: lars.rugsveen.engen@gmail.com