Avlsrådet består av:

Leder:
Torbjørn Haugen 
Paul Fjermstads Veg 14, 7052 Trondheim
Tlf: 90777865
E-post: torbjorn.haugen@vegvesen.no

Medlem:
Olav  Helge Stemkjær
Tørmogata 33, 3920 Porsgrunn
Tlf: 97050529
Epost: stemkjar@sf-nett.no

Medlem:
Kim Alund
Gravåsvegen 327, 2825 Gjøvik
Tlf: 90100483
Epost: kim-alund@hotmail.com

Varmedlem:
Linn Marie Johnsen 
Svarverusveien 110, 1878 Herland
Tlf: 95963478
E-post: linnmariejohnsen@gmail.com