Eksteriørdommere som er autorisert for beagle inviteres til Finland

 

TILL ALLA NORDISKA DOMARE, SOM DÖMER BEAGLE

 

Finska Beagleklubben anordnar nordisk domarkonferens för beagle i Kuopio den 2.12 2012. Klubben bjuder på lunch. Föregående dag anordnas domarkonferens för finsk stövare, estnisk stövare och rysk stövare på samma plats. De som stannar över natten bjuds även på middag. Domarna ansvarar för sina rese- och logikostnader.

 

Konferensen tolkas på svenska.

 

Var vänlig och meddela alla Era domare om kongressen.

 

Anmälningar till Paavo Mattila mattilapaavo@gmail.com senast den 11.11.2012.

 

Med vänlig hälsning

Finska Beagleklubbens ordf.

Toivo Kangas