Også Finske Støverklubben inviterer nordiske eksteriørdommere til konferansen i Kuopio. Denne gang går det til de som dømmer finskestøvere:

SUOMEN AJOKOIRAJÄRJESTÖ –

FINSKA STÖVARKLUBBEN RY

TILL ALLA NORDISKA DOMARE, SOM DÖMER FINSK STÖVARE

Finska Stövarklubben anordnar nordisk domarkonferens för finsk

stövare, estnisk stövare och rysk stövare i Kuopio den 1.12 2012.

Klubben bjuder på lunch. Följande dag anordnas domarkonferens för

beagle på samma plats. De som stannar över natten bjuds även på

middag. Domarna ansvarar för sina rese- och logikostnader.

Konferensen tolkas på svenska.

Var vänlig och meddela alla Era domare om kongressen.

Anmälningar till Leni Finne leni.products@kolumbus.fi senast den

11.11.2012.

Med vänlig hälsning

Finska stövarklubbens exteriörkommitté

Leni Finne

_______________________________________________________________________________________________

www.ajokoirajarjesto.fi/ saj.fsk@dnainternet.net

SUOMEN AJOKOIRAJÄRJESTÖ-