Nato øvelsen Trident Juncture 2018 har sitt hovedøvningsområde i Sør Trøndelag og Hedmark fylke .Landstriden vil foregå i området sør av Trondheim og nord av Rena.i tidsrommet okt og november. Det vil bli store troppeforflyttninger i det aktuelle tidsrommet og selve landstriden vil foregå fra 31. oktober til 7. november. Dette førte til store problemer mht terrentilgjengelighet og frekmkommelighet grunnet avstengte områder /veier for Østerdalen Harehundklubb som er arrangør av årets DM distrikt 2. Østerdalen signaliserte at de måtte kaste inn håmdkleet og Romerike Harehundklubb ble bedt om se på muligheten for å oveta arrangementet, etter sonderinger med grunneiere var beskjeden negativ grunnet pågående elgjakt i terrengområdene. Østerdalen Harehundklubb kontaktet NHKF og forskjellige alternativer ble diskutert for å komme frem til en løsning for avvikling av prøven. Grunnet at dette nærmest var å betrakte som force majeure ble det besluttet å se bort fra regelverket mht tidsdfrister og det ble bestemt å utsette DM distrikt 2 til helgen før NM i Buskerud. Avgjørelsen ble tatt i samråd med NHKF, Østerdalen og Buskerud Harehundklubb.              NY DATO er 10. og 11. november. Påmeldingsfrist som tidligere, se terminliste NKK.