Harehundklubber og ringer

Harehundklubber: Aust-Agder Buskerud Gudbrandsdal Hadeland Hedmark Helgeland- og Namdal Nord Trøndelag Norsk Harehundklub Nord Norge Romerike Sørlandets Telemark Trøndelag Vestfold Vestlandets Vest Oppland Østfold Østerdalen   Raseringer: Beagle Ringen Norge Dunker-ringen Finskstøverforeningen Norge Haldenstøverklubben Hamiltonringen Hygenringen Luzernerringen Norsk Dreverring Schweizerringen

CAMP VILLMARK 9.-12. APRIL 2015

  På stand A1-07 finner dere Norsk Harehundklub som representerer hunderaser og klubber tilknyttet NHKF. Ta med venner og bekjente til en hyggelig prat over en kopp kaffe. Alle medlemmer som viser NJFF-medlemskort i døra får 50 prosent rabatt på inngangsbilletten.

Europapokalen 2015 , SAN MARINO, oppdatert

SAN MARINO er vertskap for årets Europapokalkonkurranse 6. og 7. mars, med sine knappe 33 000 innbyggere og et areal på om lag 61 km² er dette det tredje minste landet i Europa målt etter areal, kun større enn Monaco og Vatikanstaten. San Marino har middelhavsklima, men det er noe kjølig som følge av at landets beliggenhet nær kysten.På […]

EKSTERIØRDOMMERKONFERANSE

Et dommerbord i forgrunnen med sine rasekompendier og andre papirer i fullt arbeid. Bak sees lyttende hundeeiere og andre deltakere som ikke var dommere. Foto Rune Hedegart.

Et dommerbord i forgrunnen med sine rasekompendier og andre papirer i fullt arbeid. Bak sees lyttende hundeeiere og andre deltakere som ikke var dommere.                 Norske harehundklubbers forbund var arrangør av eksteriørdommerkonferanse for dommere på harehundrasene på Gardermoen 7. og 8. februar 2015. Det deltok 18 dommere. I […]

NKK’S ROVDYRPOLICY

Under NHKF’s RS møte 2014 ble det fattet vedtak om å anmode Hovedstyret i NKK å evaluere sin Rovdyrpolicy. Med bakgrunn i dette sendte NKK et forslag til endringer ut på høring til alle klubber og forbund med svarfrist 18. desember 2014. Hovedstyret hadde et revidert endringsforslag til behandling på HS møtet 28.januar 2015. Hovedstyret […]

HUSK FRISTEN 15. FEBRUAR

Vi minner om fristen for forslag på kandidater til Forbundets styre, komiteer og avlsråd som skal sendes til valgkomiteens leder, på  e-post: tom.wenger@jbv.no Saker som ønsket fremmet på Representantskapsmøtet den 26. april har samme frist, og skal sendes til sekr. Mette Køhler Bjørkkjær, mette.k.bjorkkjar@kebas.no

Blyforbudet oppheves

Endelig flertall på stortinget for å tillate bruk av blyhagl igjen. Saken ble behandlet i energi og miljøkomiteen 29.01.15 og flg innstilling (145 S) ble oversendt til Stortinget for behandling 3. februar d.å. Komiteens tilråding: Tilrådingens romertall I og II fremmes av Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet. Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til […]