RR prøver 2024

42-24001 Hadeland Harehundklubb 01.01.-29.02.202442-24006 Norsk Harehundklub 01.01.-29.02.202442-24008 Trøndelag Harehundklubb 01.01.-25.02.202442-24024 Gudbrandsdal Harehundklubb 01.01.-29.02.2024

RR-Prøver 2019

42-19005 Hedmark Harehundklubb.pdf 42-19010 Hadeland Harehundklubb.pdf 42-19015 Østfold Harehund Klubb.pdf 42-18016 Trøndelag Harehundklubb.pdf 42-19017 Norsk Harehundklub.pdf