Åpne prøver separat 2012 – 2013

Klikk på skjemaene under for å se resultater. Resultatliste og prøveprotokoll for hver hund ligger i samme dokument. Merk: Prøvene ligger ikke kronologisk, men legger seg inn i alfabetisk rekkefølge etter klubbnavn.

Åpne prøver separat 2011-2012

Klikk på skjemaene under for å se resultater. Resultatliste og prøveprotokoll for hver hund ligger i samme dokument. Merk: Prøvene ligger ikke kronologisk, men legger seg inn i alfabetisk rekkefølge etter klubbnavn.

Åpne prøver separat 2010-2011

Klikk på dokumentene under for å se resultater for åpne separate prøver for 2010-2011. NB kritikkskjema ligger sammen med resultatlistene