IT-utviklingen i NKK er vedtatt av HS til å skje langs to akser.

1) Utvikling som sikrer at ønsker og behov for klubber og forbund møtes.

2) Utvikling som sikrer komiteer, utvalg, klubber og forbund mer effektive leveranser og mer kostnadseffektive løsninger og systemer.

Referat fra møte Brukerforum IT (BIT) 01.03.2016 her