Spørsmålet er i hvert fall stilt og satt på agendaen, forteller Freddy Kjellström, lederen i Svenska Stövarklubben (SStK). Flere av rasene er nå så små at de fort kan trekke sitt siste åndedrag dersom det ikke gjøres radikale inngrep.

Initiativet til å åpne stambøkene ble noe overraskende først framsatt av representanter fra Svenska Kennelklubben. De påpeker at dersom registreringstallene fortsetter å synke, så blir det genetiske mangfoldet alvorlig truet, og jo lengre man venter med innkryssing, jo nærmere stupet kommer man. Spesielt smålands­støveren og gotlandsstøveren er hardt ute og kjører, men heller ikke schiller- og hamiltonstøveren er utenfor en viss faresone. Nå er det opp til Svenska Stövarklubben å utrede hva de vil gjøre. Les mer om temaet i Jaktjournalen.