NHKF var ved våre to representanter fra Rovdyrutvalget deltagere på et informasjonsmøte i Klima- og miljødepartementet den 10 november i år vedrørende bestandsmål for ulv og ulvesonen. Slik styret er blitt informert fra dette møtet ønsker vi å gi departementet følgende momenter til sin videre vurdering for regjeringens fremlegging til Stortinget.

Forbundsstyret sendte flg innspill til Klima- og miljødepartementet v/ Avdelingsdirektør Torbjørn Lange.