Hensikten med denne samlingen i regi av Forbundet var at avlsrådene skulle få anledning til å utveksle erfaringer og kunnskap rundt utfordringer og nyheter de  møter i sin hverdag.

 

Alle avlsrådene så nær som «hygen» og «schiller» møtte med én eller flere representanter. Noe av det som ble gjennomgått var: