X50203/12 NJ(D)CH NORD JCH Gjermaa´s Anfield til Tor Erik Moen ble kåret til årets Jakt hund i Norge 2016 under Jakt og Fiskedagene på Elverum

Gjermaas anfield