HD-avlesninger og prøve- og utstillingsresultater for 2010/11 og 2011/12 er nå samlet i ei bok som straks er klar for utgivelse.

Alle som forhåndsbetaler vil ha den i posten rundt månedsskiftet nov./des.. Betalingen sendes til: NHKF, TeamØkonomi DA, Betzy Kjelsbergsv. 262, 3028 DRAMMEN, kontonummer 7878 06 07474. Prisen er kr 600,-. (Bankgiro ligger for øvrig vedlagt i oktobernummeret av Harehunden) OBS! For at adressering og utsendelse skal bli korrekt MÅ innbetalerens navn være det samme som er registrert i medlemsklubben.