Avlsråd for hygenhund:

Leder Erling Ness Løypeveien 1, 2450 Rena Tlf: 62 44 07 90 / 976 74 808

bjoste3@online.no

Medlem Steven Eriksen, Løvsangerv. 14, 4700 Vennesla. Tlf: 38 15 70 53 / 413 15 042

mari-er3@online.no

Medlem Boye Ølstøren 7224 Melhus Tlf: 950 65 650

superguro91@hotmail.com

Varamedlem John Anders Nesbakken, Nesgutua 13, 2760 Brandbu. Tlf: 48 12 16 46

thoenognesbakken@combitel.no

FØLGENDE PARRINGER ER ANBEFALT ELLER GJENNOMFØRT 2011

NJCH KVITMÅSANS NEMI 00678/05 (NUJCH RUSKEN X-03728/03 –

NUCH MARI 23994/00)

Eier: Boye Ølstøren, 7224 MELHUS Tlf: 950 65 650

Anb: BALDER 18885/04 (TIKO 17489/95 – NUCH TOYA 13585/01)

Eier: Sigurd Bostad, 7234 Ler Tlf: 907 65 166

Status: Venter på løpetid

CITA NO33910/09 (ROY 14824/02 – ENA X-15359/00)

Eier: Harald og Siri Simonsen, Signebu, 4865 Åmli Tlf: 414 10 896

Godkj:JAKO 09418/06 (BALDER I 18886/04 – PILA 20930/97)

Eier: Ommund Skaare, 4865 Åmli Tlf: 901 97 007

Status: Fikk 6 valper 12. juni. 5 tisper og 1 hanne

NJCH VESTLUNDS SIRI 05157/04 (NSUCH NJCH BAMSE 02744/99 – NJCH VESTLUNDS KW FRØYA 02917/01)

Eier: John Anders Nesbakken, 2760 BRANDBU Tlf: 48 12 16 46

Anb: INTNSUCH PAN 19697/00 (NUJCH SEIKO RR 06535/93 – NUJCH SKÅRA 24241/97)

Eier: Øystein Sjursen, Fonnes, 5953 Fonnes Tlf: 917 50 072

Status: Fikk 7 valper 30.mai. 3 tisper og 4 hanner. Alle røde og hvite

GULSJØLIAS PIPPI 18907/07 (NUJCH VARGO 18888/04 – NJCH VESTLUNDS SIRI 05157/04)

Eier: Hans E. Grønli, Ringmov. 25, 3525 HALLINGBY Tlf: 971 96 720

Anb: BAJAS X- 15354/00 (NFJCH ENO 14255/95 – KLINGE 25716/93)

Eier: Hans E. Grønli, Ringmov. 25, 3525 HALLINGBY Tlf: 971 96 720

Status: Fikk 9 valper 9. juni. 3 tisper og 6 hanner.

SILKI 10230/05 ( TASS 19612/02 – NUJCH MIRA 02749/99)

Eier: Bjørn Jakobsen, 2640 VINSTRA Tlf: 900 52 789

Anb: NUCH KVITMÅSANS HARRIS 00671/05 (NUJCH RUSKEN X-03728/03 – NUCH MARI 23994/00)

Eier: Roar Dahlen, 3370 VIKERSUND Tlf: 958 05 247

Alt: KVIKK 21760/08 ( NUJCH RUSKEN X-03728/03 – ZENTA 11264 )

Eier: Leif Arne Stensrud, Gran. Tlf: 61 39 90 72

Status: Inseminert med Kvikk 12. April TOM

NJCH GB CHIBA 09384/05 (NUCH NFJCH PRINS X-08808/96 – NUJCH SKÅRA 24241/97 )

Eier: Guttorm Bilstad, Bilstad, 7711 STEINKJER Tlf: 74 14 61 68, mob: 952 90 787

Anb: PEIK 02087/06 (KIM S50952/99 – KLINGA 02747/99)

Eier: Arnfinn Kvisler, 2656 FOLLEBU Tlf: 971 62 09

Status:Venter med å parre

TOYA 02092/06 (KIM S50952/99 – KLINGA 02747/99)

Eier: Arnfinn Kvisler, 2656 FOLLEBU Tlf: 971 62 09

Anb: GLAETS ANTON 25850/89 (NUCH JAKK 06143/85 – NIKKI 11138/85)

Eier: Avlsrådet. Nedfryst sæd

Status: Venter på løpetid

GULSJØLIAS KALINKA (NUCH KVITMÅSANS HARRIS 00671/05 – NJCH VESTLUNDS SIRI 05157/04)

Eier: Olav Edvardsen, 3158 ANDEBU Tlf: 33 44 12 53

Anb: Hannhund ikke bestemt

NUJCH TOJJA 18891/04 (TIKO 17489/95 – TOYA 13585/01)

Eier: Jan Helge Øvre, Bæreg, 1923 SØRUM Tlf: 977 29 551

Anb: Insemineres med nedfryst dunker NUCH RAMBO 22539/87

Status: Venter på løpetid

VALPEFORMIDLER:

JØRN SVINSHOLT , 3171 Sem. Tlf: 33 39 52 95 / 996 93 691 jorn.svinsholt@re.kommune.no