Nyheter

HAREHUND-NORGE FORTSATT I NKKs HOVEDSTYRE

Per Harald Sivesind fra VestOppland ble på NKKs representantskapsmøte innvalgt i Kennelklubbens hovedstyre. Dermed fortsetter vår styrerepresentasjon i hunde-Norges øverste organ. Hans Chr. Hauge som har sittet i tre år, frasa seg gjenvalg. Vi ønsker Per Harald lykke til i en ny og viktig jobb.

HAREHUNDEN

 

 

Er du medlem i en harehundklubb er årets første utgave av Harehunden rett rundt hjørnet. Hvis du ikke skulle være det. så meld deg inn i nærmeste lokalklubb som du finner i menyen til høyre.

 

I år er Forbundet 60 år og en del sider i denne og senere utgaver vil inneholde historiske tilbakeblikk. Ellers vil nummer 1 inneholde reportasjer fra NM støvere, NM for småhunder, fra Europapokalkonkurransen i Finland, Nordisk dreverlandskamp samt mye annet fra klubber,avlsråd og ringer.

HAREHUNDEN

 

 

 

Harehunden nr. 2/14 er rett rundt hjørnet, og her er noe av innholdet:

Forbundet 60 år: To ganger stor-cert på Biri – Tilbakeblikk på bladet Harehunden – Raseringenes fremvekst – Ulven påvirker norsk jaktkultur – Registreringstall harehunder – Harehundprøve i Russland – Møbelprøven.

Harehunden nr 1 2015

 

Et jakt år er forbi og et nytt er på gang og det første nummeret av Harehunden er snart i postkassene til gamle og nye medlemmer.

Stikkord fra innholdet:

Referat fra diverse mesterskap; NM for både støver og småhund, nordisk for både støver og beagle, Europapokalkonkurransen, damekampen, historien om dunkeren Ring, harejaktkurs for jenter og skoleelever, regler for behandling av revens dvergbendelorm, leserinnlegg, nytt fra rovdyrutvalget, ringer og klubber.

Harehunden nr 2 April 2015

Et nytt nummer av Harehunden er på vei i de nærmeste dagene. Denne gangen inneholder nummeret - registreringstall for harehunder - nye regler for stor-cert - eksteriørdommerkonferanse - nordisk mesterskap for drever og beagle - dreverrasens utvikling - portrett av Jan Nervik - nytt fra rovdyrutvalget, ringer og klubber.

Harehunden nr 3

Harehunden nr 3 er klar for trykking, bladet ventes i postkassene  om  en uke eller to.

Her er er litt om hva som er av lesestoff i bladet:

Stoff fra RS, presentasjon av Beagleringen, gjerder i utmark, avlsstrategier, hundestoff, nytt fra avlsråd og raseringer etc.

Harehunden nr 3 2015

Et nytt nummer av Harehunden er på vei til oss nå i disse ferie tider.

Her kan vi lese om:

  • Referat fra RS - Om nettvett
  • Europapokalkonkurransen 2015.
  • Introduksjon til å starte på jaktprøve.
  • Boreliose
  • Rävboaprovet
  • Nytt fra avlsråd og ringer.
  • Klubbannonser for utstillinger og jaktprøver

Harehunden nr 3 er på vei til oss om noen dager

 
Forside nr 3
 
Båndtvangsbestemmelsene • Referat fra RS • Fagkomiteen for harehundprøver
Ny spalte: Klubb-presentasjon • Rapport fra treff for norske raser
Nytt fra avlsråd og raseringer • Minneord • Leserinnlegg
Klubbannonser • Hundeannonser
 
Dette er hva du kan lese om i den neste utgaven.

HAREHUNDEN NR 3, SNART I POSTKASSA

Sommerferien nærmer seg for flere av oss og da er det godt med litt lesestoff og nytt fra harehundverden. Her er litt om innholdet denne gangen.

Vedlikehold av jaktprøvedommerautorisasjon - Oppdretters etiske ansvar- Sælsrisets Tello,det 20.århundrets beste harehund? - Innkryssing og sammenslåing av de norske harehundrasene - Småhundenes inntog i Norge - En jakthistorie fra før i tida - Leserinnlegg m.m.

HAREHUNDEN NR. 3 ER I "TRYKKEN"

 

Når du om noen dager får den i postkassa, kan du blant annet lese om dette:

RS-møte i fred og fordragelighet  - Fra valp til jaktchampion – Knut Jellum, en bauta i NHKF i 21 år - Dunker-ringens debutantmesterskap 2013 - Drivende hunder på jaktprøve, del 2 - Ulv i Norge og Europa - pluss mye, mye mer fra ringer og klubber.

 

Dersom du ikke er medlem og dermed ikke får "Harehunden", så finn nærmeste lokalklubb i menyen til høyre og meld deg inn.

HAREHUNDEN Nr. 4

 

 

 

 

 

 

 

 

Schweizerstøveres familieidyll! Ja, det er hva som preger neste nummers forside. Rundt månedsskifte har du det i postkassa.

HAREHUNDFESTIVAL

Drammen var stedet for alle harehundinteresserte i helga 2. og 3. juni. Da var det nemlig duket for harehundfestival i regi av Norsk Kennel Klub, hvor også de fleste raseringene var representert. Det ble storinnrykk fra vårt miljø, ikke minst på søndag da så mange som 188 harehunder var i ringen. Les mer.

Harehundprøvene er åpnet


Hovedstyret vedtok å opprettholde HS-vedtak 75 om innstilling av terminfestede arrangementer og deltakelse med landslag i utlandet inntil videre. Etter dialog med Mattilsynet gjøres det unntak for følgende prøvetyper:
 
Bevegelige prøver (én hund og én dommer)
Blod- og fersksporprøver
Alle drevprøver
Elghundprøve bandhund
Elghundprøve løshund
Elgsporprøve
Brukshundprøve for Schweisshund
 
Ordinære/samlede prøver (flere hunder på samme sted, men mulig å holde helt adskilt)
Alle drevprøver
Alle harehundprøver
Løshund elg
Alle mentaltester
Vannprøver for Newfoundlandshund
Elghundprøver 2-dagsprøver
Kreativ lydighet
RIK-sporhund
Bakgrunn:
Tirsdag 17. september kl 14:30 oppdaterte Mattilsynet sine «Råd til hundeeiere» som følger:
Endringen er som følger (rød tekst)
• Begrens nærkontakt med andre hunder, men sørg for at hunden din får den luftingen og mosjonen den trenger.
• Ansamlinger av hunder bør unngås, eller gjennomføres på en måte som gjør at kontakten mellom hundene begrenses.

HAREJAKTKURS

Vår tradisjonsrike harejakt fortjener flere utøvere! Oppfordringen til klubbene er å holde kurs.

Les mer …

HAREPEST

Aldri har så mange blitt smittet av harepest (tularemi) som i 2011. Det melder Norges Jeger og Fiskerforbund og viser til tall fra Folkehelseinstituttet. Bruk plasthansker under utveiding og unngå å drikke vann fra bekker dersom det er pest i området, er anbefalingen fra helsehold. Les mer på NJFFs hjemmeside.

Hastevedtak fattet av Hovedstyret i NKK

64– Alvorlig sykdom hos hund i Norge

Hovedstyret ser med alvor på omfanget av hunder som er blitt alvorlig syke og flere hunder har dødd.

Hovedstyret delegerer til administrerende direktør og styreleder å innstille alle terminfestede arrangementer (prøver, utstillinger mv) umiddelbart for en periode på 14 dager frem i tid, dersom det avkreftes at sykdommen skyldes noe hunden har spist eller drukket.

Hovedstyret besluttet følgende knyttet til innstilling av terminfestede arrangementer: Hovedstyret konstaterer at innstilling av terminfestede arrangementer ikke er noe den enkelte arrangør kunne forutse eller forhindre. Dette er en ekstraordinær omstendighet som er utenfor arrangørenes kontroll. Som følge av dette er arrangørene ikke ansvarlig for å dekke eller refundere påmeldingsavgift.

Hovedstyret legger til grunn at det er det alminnelige regelverket for force majeure som er gjeldene.

Bakgrunn:

Onsdag 4.9.19 gikk AniCura ut med varsel om ukjent alvorlig sykdom hos hund og at flere hunder har like symptomer med blodig diare og noen også blodig oppkast og flere hunder har dødd. I samråd med styreleder gikk NKKs administrasjon torsdag

5.9.19 ut og anbefalte klubber og forbund å avlyse terminfestede arrangementer kommende helg (6.9 – 8.9), og at den enkelte arrangør måtte vurdere om det er praktisk mulig å gjennomførbart å unngå kontakt mellom hunder.

NHKF ber om at arrangørklubber av prøver i de nærmeste ukene følger med på informasjon som legges ut på NKKs sider og informasjon som sendes ut fra NHKF.

 

 

HD-STATUS BEAGLE OG DREVER

Avlsrådene for Beagle og Drever har fått innvilget søknad om oppheving av krav om kjent HD-status til foreldredyr for å få registrert valper.

Les mer …

Høring - Regelverk elite ettersøksspor

Bakgrunnen for denne høringen er jakthundkomiteens behandling av regelverket for blod- og ferskspor på møte den 24. november 2015 -sak 14/15, med følgende vedtak:

Regelverket for blod- og ferskspor er behandlet av Kompetansegruppen for ettersøk, og vært på høring hos klubber og forbund.
Beslutning:
Regelverket for blod og ferskspor vedtas fra 1.1.2016 – 31.12.2016. Regelverket vedtas for 1 år som et unntak pga. planer om omorganisering av prøveformen. NJK ønsker å skille regelverket for ettersøksprøver (godkjenningsprøver) og regelverket for konkurranseprøver- blodspor i to separate regelverk for å få regler som er mest mulig tilpasset den aktivitet som drives. Det må mest trolig opprettes en fagkomite for ettersøksprøver (godkjenningsprøver) og en fagkomite for konkurranseprøver-blodspor

I arbeidsgruppens gjennomgang har man kommet til at det vil være hensiktsmessig å opprettholde et regelverk, men at man innfører en ny klasse; Eliteklasse ettersøksspor. Utkastet som ligger vedlagt er gruppens forslag tenkt lagt inn i dagens regelverk som en ny klasse, og vil fungere kun som konkurranseklasse.

Dagens blod- og ferskspor prøver opprettholdes etter dagens bestemmelser, slik at krav fra Miljødirektoratet for godkjenning av ettersøkshund overholdes.

HØYSESONG FOR DRESSUR OG RINGTRENING

Mange klubber er nå i gang for å tilføre våre firbente sosial trening og lydighet. Utstillingssesongen er også i gang, og det å kunne vise hunden fra sin aller beste side avhenger av så vel føyelighet som evne til å omgås andre hunder. Lydige og omgjengelige hunder stoler dessuten mer på seg selv. De vil være til større glede i familien, i omgivelsene for øvrig og ikke minst som jakthunder. Så ta så vel den gamle som unge hunden med på dette! Hyggelig er det også!

HUSK FRIST 15. FEBRUAR

Vi minner om fristen for forslag på kandidater til Forbundets styre, komiteer og avlsråd som skal sendes til valgkomiteens leder, Stein Grue, Tynset, tlf. 90 92 02 99 eller e-post: stein.grue@tynset.kommune.no.

Saker som ønsket fremmet på Representantskapsmøtet den 27. april har samme frist, og skal sendes til sekr. Mette Køhler Bjørkkjær, mette.k.bjorkkjar@kebas.no

HVOR MYE VILT FELTE DU DENNE SESONGEN?

Det krever Statistisk Sentralbyrå å få vite, og du kan legge det inn her.

Hvordan Norsk Kennel Klub påvirkes av korona-pandemien

Informasjon fra NKK

Vi står alle i en svært alvorlig situasjon om dagen. Først og fremst med tanke på liv og helse, som naturligvis må ha hovedfokus. Samtidig må vi anerkjenne og håndtere det faktum at alle de nødvendige tiltakene også fører til store konsekvenser for bedrifter og organisasjoner, inkludert Norsk Kennel Klub og våre medlemsklubber, -forbund og regioner.

Situasjonen er uoversiktlig. Det er umulig på nåværende tidspunkt å si hvor omfattende smittesituasjonen vil bli, og hvor lenge den nasjonale krisetilstanden vil vare. Det vi kan si med sikkerhet er at dette vil sette spor av historiske dimensjoner. Hundesykdommen, som rammet NKK, klubber, forbund og regioner hardt høsten 2019, kan ikke måle seg med situasjonen vi står oppe i nå.

En vanskelig økonomisk situasjon som i verste fall kan true fremtidig drift

Å ta vare på liv og helse skal og må ha førsteprioritet. NKK tar selvfølgelig del i den store dugnaden for å bremse smittespredning.

Tiltakene fører imidlertid med seg flere økonomiske utfordringer. Hele Hunde-Norge må nå stå sammen for å sikre at det i enden av korona-krisen vil være treninger, utstillinger, prøver, konkurranser og andre hundeaktiviteter å gå til. NKKs Hovedstyre og administrasjonen gjør det vi kan, og jobber kontinuerlig for å trygge driften i NKK og våre klubber/forbund/regioner, og for sikre at vi har et apparat som kan arrangere disse aktivitetene også etter coronaviruset gir slipp.

Informasjon og rådgivning

Norsk Kennel Klub har ikke egne råd vedr. avholdelse av arrangementer, bruk av treningsområder, -haller, klubbhus mv. Vi har heller ikke kunnskap/informasjon om hvor lenge situasjonen vil vare.

Vi står oppe i en folkehelsesituasjon, og det er styrene i klubber og forbund som har ansvar for å overholde gjeldene regler og forbud for sine respektive trenings-/konkurranse- og klubbarealer.

For oppdatert informasjon om NKKs tiltak, vedtak og anbefalinger, se www.nkk.no/korona

For oppdatert informasjon om koronasmitte og hund, se https://www.mattilsynet.no/Utbrudd_av_koronavirus/informasjon_til_kjaeledyreiere_om_koronavirus.38033

For oppdatert informasjon til befolkningen om de nasjonale krisetiltakene, se www.helsenorge.no/koronavirus

For oppdatert informasjon til klubber og forbund vedr. deres fremtidige arrangementer mv, se https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/

HYGEN OG HALDEN TIL TOPPS PÅ NM-PALLEN

Det så ut til å vekke unison begeistring, til og med blant konkurrenter, da hygenhunden SE King og haldenstøveren Lise ble utropt som vinner og toer under NM i Nordmarka. Hunder som re­presen­terer to små, norske raser som sto bokført med kun 14 og 39 nyregistreringer i fjor. Riktignok må det legges til at de begge også fører blod fra andre raser.

Les mer …

Informasjon fra NKK vedr. medlemskontigenten 2017

Det er fortsatt mange av våre medlemmer som ikke har betalt medlemskontigenten for 2017, NKK sender nå ut papirfaktura til samtlige som ikke har betalt innen 03. mars . Fakturen sendes i posten,les mer her

Internasjonal Jaktprøve - CACIT

Tildeling av CACIT håndteres ulikt i Norge i forhold til Sverige og Finland. FCI har gitt uttalelse om at reglene bør følges likt.Reglene for utdeling av CACIT på jaktprøver hvor flere raser stiller på samme ref. nr. og hvor flere hunder kan oppnå 1. premie er gjeldene fra og med prøvesessongen 2017.
Attachments:
Download this file (INTERNASJONAL JAKTPRØVE CACIT.pdf)INTERNASJONAL JAKTPRØVE CACIT.pdf[ ]10 kB

Jakt med drivende hund på hare og rådyr

Jegerpodden en podcast av jegere for jegere 

Episoden denne gang er harejakt og drivende hunder og gesten heter Rune Hedegart og er en svært ivrig harejeger, jaktprøvedommer og  redaktør for bladet Harehunden. Rune har fått fram flere svært gode harehunder, og er eier av regjerende Norgesmester småhund! Han kan med andre ord en hel del om dette temaet og deler raust av sin kunnskap i denne praten.

Episoden kan dere høre her

 

JEGERAVGIFTEN 2012/13

Vi nærmer oss en ny sesong og det er på tide å betale jegeravgiften dersom du ikke allerede har gjort det. Det kan du gjøre her.

JEGERAVGIFTEN 2013/14

Noen er kanskje allerede i gang med å kjøpe jaktkort for kommende sesong, og da må jegeravgiften være betalt. Det kan du gjøre her.

JEGERAVGIFTEN 2014/15

Noen skal så smått begynne å kjøpe jaktkort for en ny sesong, og da må jegeravgiften være betalt. Det kan du gjøre her. PDF Skriv ut E-post

JUBILEUMSUTSTILLING I SVERIGE

Svenska Stövarklubben er 100 år! Det skal markeres med blant annet en stor utstilling ved Østermalma Slott i Södermanland den 10. juni. Les mer

 

JUBILEUMSUTSTILLINGEN PÅ BIRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årets HARABALL ble en kjempesuksess med en flott og minnesrik Jubileumsmiddag på fredag kveld for ca. 150 påmeldte gjester og æresmedlemmer.

Lørdag var det utstilling av godt over 400 harehunder og 80 avls og oppdretterklasser. Dommere under dagen var Paula Heikkinen-Lehkonen fra Finland for rasene  Amerikansk Foxhund, Finsk Støver, Grand Blue Gascogne, Plotthunder og Russisk Støver. Arnfin Frantzen for Schweizerstøver og valper. Catharina Linde-Forsberg fra Sverige for Beagle, Luzernerstøver og Schillerstøver. Bjørn Roald for rasene Haldenstøver og Hygenhund. Per Harald Sivesind for Dunker. Rasene  Drever og Hamiltonstøver ble dømt av Bo Wallin fra Sverige.

På bildet ser dere Janne Sandbakken med utstillingens vakreste hund,                                   AUS CH Beagelee BOURNE IDENTITY som ble Best In Show.

 

Bilder fra Jubileumsfesten og resultater finalevinnere fra utstillingen under.

Julen 2017

NHKF ønsker dere alle en riktig God jul og et Godt nytt år.

Julen 2017

 

NHKF ønsker dere alle en God Jul og et Godt Nytt År

JUlebilder

JW TINKA TIL TERJE KORSMO VANT NORDISK DREVERLANDSKAMP

Foto og tekst:

Leif Håkon Berg

 

 

Tinka har ved flere anledninger vært nær ved å gå helt til topps i store konkurranser, som Norgesmesterskap for beagle/drever og i dreverlandskamper. I Pekkala i Finland var det endelig Tinkas tur.

 

 

 

 

 

Terje Korsmo  og Jw Tinka.

 

 

Les mer …

KAN VI SNART FÅ SKYTE MED BLY IGJEN?

Ja, viljen blant stortingspolitikerne ser i hvert fall ut til å være på gli, noe vi kan gi NJFFs lobbyister mye av æren for. Om ord bare blir til handling, kan vi kanskje om ikke altfor lenge legge langt billigere og mer effektive patroner i børsa. Les mer på NJFFs hjemmeside.

KÅRING AV ÅRETS JAKTHUND

For 17. gang kårer Jakt & Fiske landets beste jakthund.

Kåringa er åpen for samtlige jakthundraser. I vurderinga vil det bli lagt vekt på jaktprøveresultater, tildelte championater, hundens alder og egenskaper på jakt, hovedsakelig fra 2013. Dersom du kjenner til noen kandidater så kan du sende inn forslag til spesialklubbene for de enkelte raser som vil sende inn forslag på kandidater. Kåringa vil finne sted under De Nordiske Jakt- og Fiskedagene på Elverum lørdag 9. august.

Les mer her


Konkurranseforskriften Hest og Hund

I det siste nummert av Harehunden kunne dere lese om hvilke kosekvenser den nye konkurranseforskriften kunne få for våre jaktprøver og konkurranser dersom denne ble vedtatt uten store endringer i forskriften. I det pågående arbeidet har Jakthundforbundene og NKK gjennomført møter med Mattilsynet, Anti Doping Norge, DNT og andre berørete parter av forskriften. NHKFs høringssvar kan dere lese under.

Landsmøtet i Norges Jeger og Fisk ble avholdt i dag.

NJFFs landsmøte vedtok i dag at forbundet skal bli en tydeligere stemme i ulvedebatten. Det var likevel ikke flertall i salen for å si nei til ynglende ulv i Norge.

Se mer fra landsmøtet og ulvedebatten her

LANGEDALS BONNIE TIL ROY SANDGRIND - ÅRETS JAKTHUND PÅ ELVERUM

Omsider var det igjen en harehund som tok med seg den prestisjetunge tittelen fra De Nordiske Jakt- og Fiskedagene på Elverum.  Beaglen til Roy Sandgrind fra Trondheim tuktet med sin solide merittliste alle de 22 jakthundene som var foreslått til NJFFs kåring.

 

Roy Sandgrind med sin jaktmaskin, Langedals Bonnie  

Les mer …

Ledermøte Gardermoen 16. August

Det stilte 36 representanter fra klubber, ringer og avlsråd på årets ledermøte og fraværende var Dreverringen og avlsrådet for Hamilton.

I forkant av ledermøtet ble det avholdt særmøte med ringene hvor spørsmålstillingen rundt dagens organisering av harehundrasene ble luftet. Raseringene har en del medlemmer som ikke er tilsluttet en harehundklubb, noe som er et krav i vedtektene til raseringene. NKK viser til HS-vedtak 81/2010 og har bedt NHKF få til et samarbeid med raseringene for å kartlegge hvor mange av raseringenes medlemmer som ikke er tilsluttet en harehundklubb.

Les mer …

LEDERMØTET 2012

Representanter fra avlsråd, raseringer og klubber var samlet til det årlige ledermøtet på Gardermoen lørdag, den 18. aug..

Les mer …

LEDERMØTET 2013

Det årlige ledermøtet ble avholdt på Best Western Oslo Airport Hotell, 17. august.

Les mer …

Likviditetssituasjonen i NKK er nå svært kritisk.

Situasjonen har forverret seg fra alvorlig til kritisk og det vil ikke være mulig å opprettholde en minimumsdrift av NKK i 2. halvår 2020, uten betydelig tilførsel av kapital. Det arbeides både med søknad om krisepakke og lånefinansiering med statsgaranti. Dette vil kunne bedre likviditetssituasjonen noe, men vil ikke være tilstrekkelig for å sikre drift av NKK ut 2020. Administrasjonen og HS arbeider kontinuerlig med ytterligere tiltak for sikre nødvendig finansiering av videre drift.

Teksten er hentet fra HS møte referat mandag 20.april.

 

LUZERNESTØVER TIL TOPPS I SELBU

Til tross for at to norske hunder hevdet seg glimrende på prøven på lørdag, var det en sveitsisk hund som trakk det lengste strået om seieren i Europapokalen.

Les mer …

Mattilsynet endrer forslaget om konkurransedyrforskriften etter høringen

NHKF sendte inn eget høringssvar sammen med de øvrige i JD-Jakthunddivisjonen, se vedlegg (Høringssvar NHKF). Dette ble også tiltrådt av og inkludert i NKKs svar.

De omfattende innspillene fra NHKF og de øvrige Jakthundforbundene som både inneholdt generell og konkret argumentasjon og en beskrivelse av hva vår aktivitet faktisk går ut på, har ført frem og er hensyntatt i all vesentlighet i det endrede forslag Mattilsynet nå fremlegger, se vedlegg.

Mattilsynet sammenfatter;

Forslaget ble i høringen særlig kritisert av hundesporten for å være mest tilpasset hestesport og for å regulere hundesporten på måter som ikke passer det gjeldende og fungerende systemet.

Vi har tatt kritikken til følge og endret forslaget på følgende vesentlige punkter:
• Det stilles ikke krav om stevneveterinær ved jaktprøver.
• Hvilke hundeløp som skal kontrolleres av stevneveterinærer, er ikke bare betinget av lengdenpå løpet, men også av antallet hunder i spannene og deltakere i konkurransen.
• Forskriften forbyr ikke som sådan hundesport som innebærer at hunder angriper og biter markører (IPO).
• Kravene til konkurranseområdet er presisert slik at de passer for jaktprøver, hundeløp og annen sport som foregår i naturen.
• Flere av kravene om nødvendige bestemmelser i reglementene åpner i større grad for ulike løsninger som passer for ulike konkurranseformer og -tradisjoner.

Meddelelse

Styret  i NHKF mottok den triste beskjeden om at leder av Fagkomiteen og Æresmedlem i NHKF Carl Johan Rimstad måtte gi tapt for kreften lørdag 1. juni. Vår kondolanse går til familien og hans nære.

Vi lyser fred over Carl Johans minne.

Styret i NHKF

Med tillatelse fra familien legges det ut link til https://jolstad.vareminnesider.no/

 

Medlemskontingent 2016, Purring!!!!

10 % eller godt over 300 personer har fortsatt ikke betalt medlemskontigenten for 2016!!

Unngå stopp i Harehunden og betal nå.

Betal medlemskontigenten direkte på NKK siden. Logg dere inn på " min side" og gå inn på

arkfanen lengst til høyre " medlemskrav" og åpne for 2016.

Det ble vedtatt på RS til NKK i 2015 en økning av grunnkontigenten med kr.30,- pr medlem,

dette er midler som i sin helhet er øremerket en vidreutvikling av NKKs IT systemer.

Ny grunnkontigent blir da kr.190,-

MER BRUK AV PEIL I FINLAND

Under Finske Støverklubbens årsmøte 22. mars ble det besluttet at inntil 15 minutter kan gis som los ved å anvende peil når hunden er utenfor hørehold.

Les mer …

MINDRE PRESTASJONSJAG, STEARINLYS OG RØDVIN.....

.........ja, det var noen av ingrediensene som skilte historiens første jenteprøve fra ordinære prøver.

Les mer …