Nyheter

ERIK BEKKELUND DØDE SIST FREDAG

Etter lang tids kamp mot kreften er det med vemod vi har mottatt melding om at Erik til sist måtte gi tapt.

 Erik har vært en viktig brikke i finskstøvermiljøet og har sittet i avlsrådet i et flertall av perioder. Helt til det siste fungerte han som sekretær, og han hadde en sentral rolle under utarbeidelsen av avlsrådets nyeste retningslinjer. For sitt langvarige arbeid ble han i fjor tildelt FFNs hederstegn. Erik hadde også en rekke sentrale verv i Gudbrandsdal Harehundklubb. Erik Bekkelund bisettes ved Vingrom kirke, tirsdag den 16. april kl. 12.30. Vi lyser fred over Eriks minne.