Nyheter

"GLEDEN VED Å VENTE"

Venting og atter venting; ja, kanskje er det akkurat det vi harajegere verdsetter og ønsker å ta litt tilbake i en ellers så travel tid. Odd Bråthen og Reidar Stensrud med schweizerstøveren Bianca snakker om det på en ekte og troverdig måte i en severdig film laget av Torgeir Beck Lande og Ingar Holm, en film som ble vist i NRKs Ut i naturen sist tirsdag.

"MIN SIDE"

Er opplysningene om deg på "Min Side" korrekte?

Les mer …

1. Juni innføres flere viktige endringer i viltloven

Etter langvarig kamp fra Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) får jegerne blant annet bruke kunstig lys ved ettersøk når de skal lete etter påskutt vilt, og kan bruke motor på båten hvis en skadeskutt sjøfugl må avlives. Les mer

121 SKARPSKODDE STØVERE KNIVER OM 20 NM-PLASSER

Å bli blant de fire beste i hvert av de fem distriktmesterskapene er inngangsbilletten til årets høydepunkt, NM i Telemark 16. og 17. november. Den 10. november når alle DM'ene er ferdig avviklet, får vi svar på hvilke av de mange storjagerne som har trukket det lengste strået. 

Les mer …

21. august - jaktbikkja kan slippes!

Dagen er som barnas julekveld for mange i vår menighet. Våre håpefulle skal igjen vise hva de er gode for, gamle som unge. Vi ønsker alle lykke til med en ny sesong!

Å LEVE MED ULVEN

Tryslinger har laget film om det å leve med ulven.

Filmen kan du se her

ÅRBOKA

HD-avlesninger og prøve- og utstillingsresultater for 2010/11 og 2011/12 er nå samlet i ei bok som straks er klar for utgivelse.

Les mer …

ÅRETS JAKTHUND

For 15. året på rad kårer Jakt & Fiske "Årets jakthund". Dersom du vet om en verdig kandidat til denne prestisjetunge tittelen, så send inn ditt forslag, enten personlig eller helst via raseringen. Les mer.

Årets Jakthund i Norge 2016

X50203/12 NJ(D)CH NORD JCH Gjermaa´s Anfield til Tor Erik Moen ble kåret til årets Jakt hund i Norge 2016 under Jakt og Fiskedagene på Elverum

Gjermaas anfield

ÅRHUNDERETS HARABALL

Over 400 hunder er påmeldt Jubileumsutstillingen på Biri 21. juni,

dette er den største mønstringen av hunder i raser tilknyttet NHKF i forbundets historie. Her er selvfølgelig alle de kjente rasene representert men også de noe mer ukjente:

Istarski korthåret støver, Plott hund, Russisk støver, Grand Bleu De Gascogne og Amerikansk Foxhound.

For mer informasjon ang utstillingen se PM under, eller gå inn på ringenes hjemmesider.

AVLSRÅDENE SAMLET PÅ GARDERMOEN 15. MARS

Hensikten med denne samlingen i regi av Forbundet var at avlsrådene skulle få anledning til å utveksle erfaringer og kunnskap rundt utfordringer og nyheter de  møter i sin hverdag.

Les mer …

Bestandsmål for Ulv og ulvesonen

NHKF var ved våre to representanter fra Rovdyrutvalget deltagere på et informasjonsmøte i Klima- og miljødepartementet den 10 november i år vedrørende bestandsmål for ulv og ulvesonen. Slik styret er blitt informert fra dette møtet ønsker vi å gi departementet følgende momenter til sin videre vurdering for regjeringens fremlegging til Stortinget.

Forbundsstyret sendte flg innspill til Klima- og miljødepartementet v/ Avdelingsdirektør Torbjørn Lange.

BIVIRKNINGER AV DRONCIT?

Vi har mottatt melding fra enkelte som hevder at hundens ytelse på prøver har blitt drastisk svekket etter behandling med Droncit vet. - middelet som brukes mot den lumske dvergbendelormen og som er påkrevd brukt under besøk i Sverige. Dvergbendelorm er ufarlig for hunder, men desto farligere for mennesker. Derfor er det strenge restriksjoner når hunder har oppholdt seg i land hvor denne ormen finnes. 

Les mer …

BLOKSBERGS VEERPEE, NORGES BESTE!

 

Ett fattig poeng skilt de tre beste hundene i et spennende NM i Snåsa. Aller best var den fire år gamle finskstøvertispa NJCH RR Bloksbergs Veerpee til Egil M. Hanseseter fra Berg i Østfold.  

 

                              

 

 

Veerpees fjerde strake 1. EP ga godt påfyll i premieskapet i Østfold!  

Les mer …

BLY IGJEN

 

Nå er det Stortings-flertall for å gjeninnføre bly etter at også AP til slutt har gitt sitt ja. Så er spørsmålet når Miljøverndepartementet får utarbeidet et ferdig forslag til Stortinget? Lader vi med bly allerede til høsten, mon tro? NJFF har mer.

BLYSEIER FOR NJFF I STORTINGET

Stortinget vedtok i dag med 79 mot 16 stemmer å lempe på blyforbudet. Forslagsstillerne vektla at verken forskere eller forvaltning har framlagt ny kunnskap om at blyhagl er skadelig på fastmark.

NJFF forventer nå at vedtaket raskt blir satt ut i livet.

BOSSMÅLAS DIXON TIL KÅRE USTERUD NORDISK MESTER

Vi skjønte det fort, for i gangene på vertshuset gikk praten. "Fy f...hur den hunden drev, och hvilket skall...."

Les mer …

Brev til Miljø og Klimadepartementet

FORSLAG TIL ENDRING AV NATURMANGFOLDLOVEN DATERT 22.2.2017

Norske Harehundklubbers (NHKF) Forbund viser til høringsuttalelse datert 25.2.2017 avgitt fra Utmarkskommunenes Sammenslutning, Norskog, Norges Skogeierforbund, Norges Jeger og Fiskerforbund, Norsk Sau og Geit og Norges Fjellstyresamband.NHKF er fullt og helt helt enig i denne klare uttalelsen og ber om at KLD nå straks tar denne klare høringsuttalelsen til følge.

NHKF motsetter seg også KLD sitt forslag til endringer i lov og forskrift. Vi kan heller ikke se at KLD innfrir Stortingets klare anmodning til regjeringen i vedtak 440 fra 31.1.2017.

Vi er sterkt bekymret over den utvikling denne saken har tatt. Det er i den senere tid registrert flere alvorlige tilfeller av ulveangrep på hund, noe vi på det sterkeste beklager. Vi finner imidlertid ikke behov for å utdype våre synspunkter utover tidligere tilsendte uttalelser, da dette er godt kjent i KLD.

Vi støtter derfor tilsendte høringsforslag fra USS m. flere, datert 25.2.2017og ber om at KLD straks omgjør rovviltforskriften slik det fremgår av punkt 7 i høringsforslaget til USS m.flere.

Med vennlig hilsen

Norske Harehundklubbers Forbund

                                                                                                                 

 

BRODERN'S TINO TIL ØYVIND LUKASHAUGEN TIL TOPPS I SMÅHUND-NM

Les mer på Romerike Harehundklubbs hjemmeside.

Bruker forum IT, NKK

IT-utviklingen i NKK er vedtatt av HS til å skje langs to akser.

1) Utvikling som sikrer at ønsker og behov for klubber og forbund møtes.

2) Utvikling som sikrer komiteer, utvalg, klubber og forbund mer effektive leveranser og mer kostnadseffektive løsninger og systemer.

Referat fra møte Brukerforum IT (BIT) 01.03.2016 her

 

Camp Villmark, 31. mars – 3. april 2016

Harehundrasene våre vil også i år være representert under årets Camp Villmark på Lillestrøm. Det er Norsk Harehundklub som representerer rasene våre på stand D05-65.
Stikk innom for en hyggelig jaktprat og en kopp kaffe
LØRDAG
Kl. 1500: Raseparaden til Norsk Harehundklub. Raseparaden er en presentasjon av de ulike harehunderasene og deres opprinnelse. Det vil bli presentert 11 støverraser samt småhundene beagle og drever.

DAMENES DAG I NORDMARKA!

Dessverre så er det altfor få jenter å finne på stolsekken lyttende til den klingende losen.  Norsk Harehundklub slår nå et slag for å endre på det. Den 24. september arrangeres det nemlig jaktprøve for kvinnelige hundeførere i Nordmarka, og i skrivende stund er det allerede påmeldt 14 deltakere.  Klikk på linken for mer info 

  

DISTRIKTSMESTERSKAPENE STÅR FOR DØR

I dagene fra 3. til 6. november kniver 117 skarpskodde støvere om 20 prestisjetunge plasser til NM. Arrangørklubbene rapporterer at startlistene i de fem distriktene nå er klare. 58 finskestøvere, 24 hamiltonstøvere, 23 dunkere, 6 hygen, 2 schweizerstøvere, 2 haldenstøvere, 1 luzernestøver og 1 russisk støver er den samlede rasefordelingen landet over, og det er de fire beste i hvert DM som altså får klarsignal til NM i Nordmarka den 15. og 16. november. 

DM-RESULTATER

Finskestøveren blir også i år den desidert tallrikeste rasen i norgesmesterskapet som går i Snåsa i Nord-Trøndelag den 19. og 20. november. De vil være representert med så mange som 13 stykker. Forøvrig blir det 4 dunkere, 2 hamiltonstøvere og 1 hygenhund til start. De 20 kvalifiserte (pluss reservene) er:

Les mer …

DM-RESULTATER

20 hunder er nå klare til NM-start i Nordmarka: 11 finner, 4 hamilton, 3 hygen, 1 dunker og 1 haldenstøver.  

Les mer …

DM-RESULTATER

Distriktsmesterskapene er ferdig avviklet og de 20 hundene som kom seg gjennom nåløyet i DM-ene er klare til NM-start i Telemark den 16. og 17. november: 13 finskestøvere, 3 hamiltonstøvere, 3 dunkere og 1 schweizerstøver.

Les mer …

DOMMERKONFERANSE

Eksteriørdommere som er autorisert for beagle inviteres til Finland

Les mer …

DREVEREN KVINDØLEN'S SANDY VANT SMÅHUND-NM

Jørn Aamand kunne stolt plassere Sandy øverst på pallen.

.

 

Vinneren med til v. leder i Trøndelag Harehundklubb, Dag Rune Løberg og dommer, Jan Havdal til høyre.

 

Attachments:
Download this file (NM SmÃ¥hund 2013.pdf)NM Småhund 2013.pdf[ ]189 kB

Les mer …

EM I ØSTERRIKE

Dunkeren Uno til Helge Stikbakke og haldenstøveren Emil til Torgeir Sandnæs gjorde sine saker svært bra i bratthenga i Østerrike med henholdsvis 2. og 4. plass. Les reiseleder Tom Wengers rapport fra turen:

Les mer …

EN TRIST MEDDELELSE

Olav Haga gikk bort 8. september etter noe tids sykdom.

Olav var en stor hundemann og æresmedlem i NHK og NHKF samt innehaver NKKs sølvmerke.

Norsk Harehundklub vil takke Olav for det arbeidet han igjennom mange år har nedlagt for klubben og hundesaken i Norge.

Vi lyser fred over hans minne.

Begravelsen vil finne sted i Nittedal kirke fredag 23. september kl.13.00.

Det ønskes ingen taler i kirken og ikke blomster til hjemmet.

Denne informasjonen er gitt med tillatelse fra familien.

 

ENDELIG NØDVERGERETT

Regjeringen fremmer nå et lovforslag som utvider nødvergeretten til også å gjelde hunder. Dette er en oppfølging av rovdyrforliket som ble inngått i Stortinget i 2011 der det var enighet om å lovfeste retten til å avlive rovvilt som angriper hunder. Dette må kunne sies å være et litet skritt i riktig retning og viser at signalene fra bygde-Norge og jakthundfolket så smått har begynt å nå fram til våre politikere. Les mer

ENDREDE UTSTILLINGSREGLER

Klubbene bør merke seg endringen som ofte vil komme til anvendelse på våre  utstillinger. Det gjelder hvem som skal gå videre til konkurranseklasse:

Les mer …

ER DU KJENT MED NKKS ANTIDOPINGREGELVERK?

Oppkjøringa foran jakt og prøvesesongen er i gang og med hunder som har stått i ro noen mnd er faren for skader absolutt tilstede. Ved skader som trenger vetrinærtilsyn og påfølgende medisinering er det viktig å få informasjon om medisinen står på dopinglisten til NKK og karenstid. Hensikten med antidopingreglementet er å sikre at hunder som starter i konkurranse er friske og medisinfrie, slik at hundens velferd ivaretas og konkurransen blir rettferdig.Her kan dere lese mer om antidopingregelverket og karenstider  

ERIK BEKKELUND DØDE SIST FREDAG

Etter lang tids kamp mot kreften er det med vemod vi har mottatt melding om at Erik til sist måtte gi tapt.

Les mer …

EUROPA-POKALEN I FINLAND

Ingen av de tre norske representantene klarte å hevde seg i toppen under årets EM i Kuopio i Finland i helga 21. og 22. september.

Les mer …

EUROPAPOKALKONKURRANSE I KUOPIO

20.-21. september er det igjen klart for Europapokalkonkurranse, denne gang i Finland. 

Les mer …

EUROPEERNE INNTAR SELBU

17 deltakere fra sju forskjellige land og med et mangfold av hunderaser møtes til EuropaPokal-konkurranse i helga 9. - 11. september i Selbu.

Les mer …

Fagkomite Harehundprøver

Fagkomite for harehundprøver:

Per Harald Sivesind  sivesind@intek.no  tlf. 951 10 101

Knut Dagfinn Kjeverud k-da-kje@live.no tlf. 976 39 368

Fagkomiteen er NKKs faginstans for forhold regulert av NKKs fellesbestemmelser og NHKFs egne jaktprøveregler. Fagkomiteen behandler saker som kommer skriftlig fra NKKs administrasjon v / aktivitetsavdelingen. Komiteen fatter sin beslutning og sender innstilling med begrunnelse til administrasjonen, hvorpå NKKs jakthundkomite eller disiplinærkomiteen stadfester beslutningen.

FÆRRE OG FÆRRE HARER I FRYSEREN

I en interessant NINA-rapport belyser seniorforsker og ikke minst ivrig harejeger, Hans Chr. Pedersen hvordan bestanden av hare synes å ha endret seg i negativ retning. Han understreker samtidig at det er mangler i forståelsen av det komplekse bildet som tegner bestandsutviklingen. I «gullalderen» 1990 skjøt vi ca. 125 000 harer, siden da har det bare gått nedover. I 2011 ble det felt i underkant av en sjettedel, ca. 20 000. Les mer om harens utbredelse, biologi, bestandsutvikling og mye annet i rapporten under.

Attachments:
Download this file (NINA rapport om harebestand.pdf)NINA rapport om harebestand.pdf[ ]3739 kB

FELLES JAKTPRØVEREGLER FOR SMÅHUNDER OG STØVERE STRANDET

Svenskenes forsøk med å lage felles jaktprøveregler for alle drivende raser har strandet etter at Svenska Stövarklubben besluttet å avbryte prosjektet. 

Les mer …

FINSKSTØVEREN LØVENGENS BOY VANT SM

Vanskelige forhold var det åpenbart også under støver-SM i Västergötland. Kun vinneren Boy ble premiert i eliteklasse og det for å ha jaget rev 120 minutter begge dagene. For oss med våre regler fortoner det seg ganske fremmed. På et føre hvor de øvrige slet voldsomt med harene, var nok rev et fordelaktig valg. Så mange som 4 av 10 hunder ble slått ut for rådyrjag. Mer om SM her.

Flammende protest i Oslo 8. januar kl.1800

Bli med på ulvedemonstrasjonen!

Norske Harehundklubbers styre ønsker at ALLE harajegere blir med oss i fakkelmarkeringen i Oslo 8. januar og viser solidaritet med Norges Jeger- og fiskeforbund som står bak arrangementet i samarbeid med Norges Bondelag,  Norskog, Norges Skogeierforbund, Glommen skog, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk sau og geit, Norsk Almenningsforbund og Folkeaksjonen Ny rovdyrpolitikk.

Vi må kunne forlange en rovviltpolitikk som er til å stole på. Vi forlanger at vi får politikere med politisk ryggrad, og som står ved de vedtak som er gjort. Regjeringen unnlater bevisst å etterleve Stortingets klare vedtak, og forsøker seg på omkamp etter omkamp.

La oss samles under parolen til NJFF : JEGERE MÅ BLI HØRT

Kontakt klubben din for transport eller følg med på https://www.facebook.com/events/263525874344205/ for informasjon om arrangementet og transport.

 

Flere husdyr på beite i jaktsesongen

Tørkekrisen i landbruket fører til at husdyra vil gå lengre enn normalt på beite i år. Fjellstyrene og flere andre organisasjoner ber om forståelse for denne situasjonen og at jegerne tar nødvendig hensyn. Det betyr at det vil være flere husdyr ute på beite når jakta starter rundt om i landet.

Bakgrunnen for den forlenga beiteperioden er den historisk tørre våren og sommeren for store deler av Norge. Spesielt ille er situasjonen på Sør- og Østlandet, men også deler av Vestlandet og Trøndelag er rammet. Svikt i avlingene har blant annet ført til at husdyrbønder sliter med å skaffe nok vinterfôr til dyrene sine. Gjennom hele sommeren har landbruket jobbet med å skaffe fôr slik at færrest mulig dyr må slaktes på grunn av fôrmangel.For mange bønder kan et tiltak være å la dyra beite i utmarka lengre enn normalt, og dermed redusere behovet for vinterfôr noe. Det betyr at det vil være flere dyr på beite under deler av jaktsesongen.

-  Vi er klare over at dette ikke er optimalt for jegere og grunneiere. Det er viktig å understreke at fôrmangelen vi nå opplever er ekstraordinær og at årets løsning ikke vil være en permanent situasjon i fremtiden. Vi er takknemlig for den forståelsen vi har fått fra jegerorganisasjoner og rettighetshavere, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Norges Bondelag har diskutert situasjonen med Norges Skogeierforbund, Norskog, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Fjellstyresambandet, Statskog og Allmenningsforbundet. Organisasjonene oppfordrer både jegere, grunneiere og bønder til å ta hensyn til hverandre.  NHKF oppfordrer sine medlemmer til å ta ekstra hensyn under jakta og til å skaffe informasjon for lokale forholde der man skal jakte. Husk sauerenhetsbevis! Skitt Jakt!!

FORFALT MEDLEMSAVGIFT

Om noen i vår dommerstab skulle ha oversett eller glemt å betale sin medlemsavgift, så gjør vi oppmerksom på at absolutt siste frist nå er satt til 15. mars. Dersom det ikke er innbetalt da, så meddeler NKK at dommerautorisasjonen slettes. Les mer.

FORSLAG NYE JAKTPRØVEREGLER

Regelkomiteen har nå ferdigstilt sitt forslag til nye jaktprøveregler som skal legges fram på Representantskapsmøtet den 21. april. Der blir det opp til representantene fra alle landets klubber å si ja eller nei til forslaget i sin helhet. Komiteen har sett det hensiktsmessig kun å ha ei bok å forholde seg til for dommerne. Utfyllende opplysninger som i dag står å lese i håndboka, er nå flettet inn i selve regelboka. Dersom det blir et ja på RS, vil de nye reglene gjelde fra sesongen 2014/15. Se forslaget i PDF-fila under.

Attachments:
Download this file (Forslag nye jaktprøveregler.pdf)Forslag nye jaktprøveregler.pdf[ ]702 kB

FORSLAG TIL "ÅRETS JAKTHUND"?

For 15. år på rad skal landets beste jakthund kåres under De Nordiske Jakt- og Fiskedager på Elverum den 11. august.

Les mer …

HARE OG RYPE INN PÅ RØDLISTA

Hva betyr det for oss som jegere at Hare er rødlistet? Her kan du lese mer

HAREHUND-NORGE FORTSATT I NKKs HOVEDSTYRE

Per Harald Sivesind fra VestOppland ble på NKKs representantskapsmøte innvalgt i Kennelklubbens hovedstyre. Dermed fortsetter vår styrerepresentasjon i hunde-Norges øverste organ. Hans Chr. Hauge som har sittet i tre år, frasa seg gjenvalg. Vi ønsker Per Harald lykke til i en ny og viktig jobb.

HAREHUNDEN

 

 

Er du medlem i en harehundklubb er årets første utgave av Harehunden rett rundt hjørnet. Hvis du ikke skulle være det. så meld deg inn i nærmeste lokalklubb som du finner i menyen til høyre.

 

I år er Forbundet 60 år og en del sider i denne og senere utgaver vil inneholde historiske tilbakeblikk. Ellers vil nummer 1 inneholde reportasjer fra NM støvere, NM for småhunder, fra Europapokalkonkurransen i Finland, Nordisk dreverlandskamp samt mye annet fra klubber,avlsråd og ringer.

HAREHUNDEN

 

 

 

Harehunden nr. 2/14 er rett rundt hjørnet, og her er noe av innholdet:

Forbundet 60 år: To ganger stor-cert på Biri – Tilbakeblikk på bladet Harehunden – Raseringenes fremvekst – Ulven påvirker norsk jaktkultur – Registreringstall harehunder – Harehundprøve i Russland – Møbelprøven.

Harehunden nr 1 2015

 

Et jakt år er forbi og et nytt er på gang og det første nummeret av Harehunden er snart i postkassene til gamle og nye medlemmer.

Stikkord fra innholdet:

Referat fra diverse mesterskap; NM for både støver og småhund, nordisk for både støver og beagle, Europapokalkonkurransen, damekampen, historien om dunkeren Ring, harejaktkurs for jenter og skoleelever, regler for behandling av revens dvergbendelorm, leserinnlegg, nytt fra rovdyrutvalget, ringer og klubber.