Fagkomite for Harehundprøver

Fagkomite Harehundprøver

Fagkomite for harehundprøver:

Per Harald Sivesind  sivesind@intek.no  tlf. 951 10 101

Knut Dagfinn Kjeverud k-da-kje@live.no tlf. 976 39 368

Fagkomiteen er NKKs faginstans for forhold regulert av NKKs fellesbestemmelser og NHKFs egne jaktprøveregler. Fagkomiteen behandler saker som kommer skriftlig fra NKKs administrasjon v / aktivitetsavdelingen. Komiteen fatter sin beslutning og sender innstilling med begrunnelse til administrasjonen, hvorpå NKKs jakthundkomite eller disiplinærkomiteen stadfester beslutningen.