Hygenhund

 

Avlsrådet består av:

Leder:

John Anders Nesbakken

Storlinna 76

2760 Brandbu

tlf. 48121664

E-post: thoenognesbakken@combitel.no

Medlem:

Karl Ole Solberg

Smerthuveien 81, 1816 Skiptvedt

Tlf. 95933750

Epost: ko-so@online.no

Medlem:

Thor Ola Svinsås

Ferjmannskroken 34, 7327 Svorkmo

Tlf. 91655235

E-post: vormstad@online.no

Vara:

Kenneth Gundersen

tlf. 

Epost: