Hygenhund

 Avlsrådet består av:

Leder:

Roger Bakkerud

Husløsveien 44, 1626 Manstad

Tlf: 95731726

E- post : r.bakkerud@heiro.no

Medlem:

Kenneth Gundersen

Bjøllandsvei 222, 4519 Holum

tlf. 94505979

Epost: kenneth.gundersen@lindesnes.kommune.no

Medlem:

Fred Øivind Øiestad 

Sundåsveien 10, 1816 Skiptvet

Tlf: 99796621

E-post: f.reddi.4@hotmail.com

Varamedlem:

Jon Anders Nesbakken

Næsgutua 13, 2760 Brandbu

Tlf: 91911744

E-post: thoenognesbakken@combitel.no