Finsk støver

Avlsrådet består av: 

Stig Runar Søgård

Nils Gotlands Vei 12C, 2407 Elverum

Tlf: 48168595

E- post: stirs@online.no 

Medlem:

Daniel Nysveen Storengen

Svilosvegen 174, 2890 Etnedal

Tlf: 99546136

E-post:storengend@gmail.com

Medlem:

Olav Edgar Unnestad

Brekkelia 2, 1816 Skiptvedt

Tlf: 41643360

E-post: olaveu@hotmail.com

Varamedlem:

Freddy Andre Haugen 

Hadelandsvegen 1295, 2743 Harestua

Tlf: 97794428

E-post: freddy1913@live.no