Drever

Avlsrådet består av:

Leder

Torbjørn Haugen 

Paul Fjermstads Veg 14, 7052 Trondheim

Tlf: 90777865

E-post: torbjorn.haugen@vegvesen.no

Medlem:

Olav  Helge Stemkjær

Tørmogata 33, 3920 Porsgrunn

Tlf: 97050529

Epost: stemkjar@sf-nett.no

Medlem:

Kim Alund

Gravåsvegen 327, 2825 Gjøvik

Tlf: 90100483

Epost: kim-alund@hotmail.com

Medlem:

Varmedlem:

Odd Egil Raugstad 

Stokkelandlia 12, 4824 Sandnes 

Tlf: 41296098

E-post: raugsta@hotmail.com