Covid 19 veileder for NHKFs arrangører og deltagere for høstens jaktprøver.aktprøver

NHKF, sammen men Norsk kennelklubb, har fulgt utviklingen mht. Corona nøye, og fortløpende utviklet risikovurderinger. De siste oppdaterte føringer fra NKK ble mottatt ca. 1 august, og legges til grunn for de kommende arrangement i regi av NHKFs medlemsklubber. NHKF har utarbeidet en Covid-19 veileder for våre jaktprøver/arrangementer høsten 2020. Hensikten med veilederen er å gi retningslinjer for NHKFs arrangementer, samt å risikovurdere aktiviteten. Veilederen er tenkt benyttet for arrangører, deltagere og eventuelt andre som trenger informasjon knyttet til våre aktiviteter, eksempelvis kommuner.