Alle Nordiske Mesterskap i NKK regi avlyst i 2020

Med bakgrunn i koronapandemien og de økonomiske konsekvensene det medfører, har Nordisk Kennel Union besluttet at alle nordiske mesterskap i 2020 avlyses.

NKKs Hovedstyre vedtok mandag 20.april at det ikke arrangeres nordiske mesterskap i regi av NKK i 2020. Kennelklubbene i de øvrige nordiske land har truffet tilsvarende vedtak.