Informasjon om medlemskontingent for 2018.

Administrasjonen klargjør nå for utsendelse av medlemsfaktura for 2018. I denne forbindelse MÅ klubbene gjøre endringer samt bekrefte opplysninger i medlemsadministrasjonen før medlemsfaktura for 2018 kan sendes.Alle klubber/forbund vil motta en e-post fra kontingent@nkk.no via Serveymonkey.com Det er viktig at alle benytter denne linken, og følger oppskriften for å sikre korrekt medlemskontingent for 2018.

Det er også viktig at klubber/forbund kontrollerer at opplysningene i klubbadministrasjonen er riktig. 

Medlemsfaktura for 2018. Utsendelsen av medlemsfaktura for 2018 utføres 1. til 3. januar 2018.

Klubbadministrasjonen vil i denne perioden være stengt for medlemsadministrasjon, inkludert innmeldinger. Kravet sendes ut som egen forsendelse. "Min Side" har også samme informasjon og her vil det mulig å betale kravet direkte med kort fra og med 4. januar 2018.  I desember vil alle uoppgjorte medlemskrav for 2017, helt eller delvis, bli annullert. Disse medlemskapene vil dermed opphøre! Mottar NKK betaling for 2017 kontingent etter 31.12.2017 vil beløpet tilbakebetales som følge av at medlemskapet er ugyldig og annullert.

Innmeldinger, det er nå mulig å opprette medlemskap helt frem til og med 31.desember. Alle innmeldinger gjelder for inneværende kontingent år (2017). For at medlemskapet skal være gyldig så må innbetalingen være registrert i NKKs systemer før 31. desember. Derfor anbefales nye medlemmer å benytte kortbetaling.Det er ikke støtte for forhåndsinnmelding i klubber. Første mulighet for nyinnmeldinger for medlemskap for 2018 er 4. januar 2018. Endring av medlemskap innen samme klubb som skal gjelde fra og med 2018. Alle endringer som skal gjelde fra og med 2018 kontingenten MÅ gjøres tidligst fra og med 4. januar 2018. Gjøres endringen i 2017 kan det utløse et nytt kontingentkrav for 2017.Medlemmer hvor det er foretatt endringer vil da motta to fakturaer, systemet klarer ikke å fange opp dette.Medlemmet skal da betale den fakturaen med nyest fakturadato. Evt. dobbeltbetalinger vil bli tilbakebetalt automatisk.Medlemmer som har TID (tilknytnings-ID)

TID 50 (vervet av oppdretter)

TID 51 (vervet av avdeling) og

TID 65 (Messetilbud) 

Vil automatisk bli endret til TID 40 (klubbmedlem).

Gjøres denne endringen manuelt i 2017, vil den utløse ny faktura for 2017.Betalingspåminnelse og purringer: NKK vil sende ut maksimalt to purringer. Første purring sendes ca. 14 dager etter forfall og deretter med 14 dagers intervall. Dette gjelder også for innmeldte medlemmer senere gjennom året. I 2018 vil alle fakturaer bli sendt på e-post til de medlemmene vi har registrert e-postadresse på. Medlemmer uten registrert e-postadresse vil få faktura pr. post som tidligere år.