Om NHKF

Norske Harehundklubbers Forbund (NHKF) er en sammenslutning av 18 distriktsklubber fordelt over hele landet med for tiden ca. 3300 medlemmer.
De geografiske klubbene står for arrangementer av utstillinger og jaktprøver, og har ansvar for utdannelsen av jaktprøvedommere.
Klubber og raseringer har forslagsrett på medlemmer til avlsrådet for alle raser.
Tidsskriftet til Forbundet er Harehunden som utkommer 4 ganger i året.

Avlsrådene spiller en viktig rolle i avlsarbeidet, der det legges vekt på jaktegenskaper, helse og eksteriør.
For nesten hver rase er det dannet en rasering som skal arbeide for rasens beste.