Fagkomite for Harehundprøver

Fagkomite Harehundprøver

Fagkomite for harehundprøver:

Leif Håkon Berg lhaakobe@online.no   tlf. 416 50 207 

Stein Wahlstrøm steinw@halden.net tlf. 928 94 896

Carl Johan Rimstad (leder) c.j.rimstad@hebb.no tlf. 908 76 739

Hans-Christian Hauge (varamedlem) hans-chr.hauge@husbanken.no  tlf. 911 60 471

Fagkomiteen er NKKs faginstans for forhold regulert av NKKs fellesbestemmelser og NHKFs egne jaktprøveregler. Fagkomiteen behandler saker som kommer skriftlig fra NKKs administrasjon v / aktivitetsavdelingen. Komiteen fatter sin beslutning og sender innstilling med begrunnelse til administrasjonen, hvorpå NKKs jakthundkomite eller disiplinærkomiteen stadfester beslutningen.